Det är lätt att känna panik och stress när ens sexlust försvinner.

Sexlust: 8 sätt att jobba med din låga lust

Önskar du överhuvudtaget en förändring av din sexlust? Vad jämför du med? Är det för din egen skull eller är det en eventuell partner eller annan omgivning som pressar dig till att ändra något?

I gårdagens Kärlek i P4 diskuterade jag och övriga kärlekspanelen begreppet lust, närmare bestämt sexlust. Lust kan verkligen upplevas olika av olika individer i olika kontexter och olika skeden i livet. Den givna normen säger att lusten ska vara hög, konstant och given. Så vad händer när den sviktar eller tar annan form än tidigare? När detta händer så stöter många på patrull, panik och press.

Här nedan finner du åtta tips för att arbeta med din låga sexlust. Dessa tips är utskrivna utan inbördes ordning, men jag önskar att du läser det första tipset först, och kanske upprepar den en eller två gånger.

Läs mer

Sexualundervisning kan integreras i många skolämnen

Så integrerar du sexualundervisning i skolämnena

Om vi med en uppdaterad sexualundervisning vill undvika framtida #metoo-berättelser och sträva efter att förhindra framtida sexuella övergrepp måste sexualundervisningen spänna över en större bredd av skolämnen och lärare behöver känna sig trygga i undervisningen.

Regeringen tillsammans med Vänsterpartiet vill ge sexualundervisningen en skjuts efter den senaste tidens #metoo-uppror. Inte en minut för tidigt om ni frågar mig. En blandning av äntligen och det var väl *valfri svordom* på tiden. Även om det i realiteten blir en liten peng per skola, runt 10 000 kronor, så är varje liten förbättring en framgång.

De flesta av oss minns vår egen sexualundervisning där rodnande lärare trädde på en kondom på en gurka, och självklart har det på många sätt blivit bättre, men skolinspektionens granskningar visar fortfarande på betydande brister när det kommer till att lära ut sexualkunskap till våra barn och unga.

Läs mer

Stigmat kring hiv är fortfarande stort

”Vet man inte mycket om hiv, då dömer man”

Hiv-skräcken från 80-talet finns till stor del kvar, till den grad att lugnande forskningsrapporter från epidemiologer världen över inte biter.

”Vet man inte mycket om hiv, då dömer man”. Så sa en av de kvinnor jag intervjuade till min masteruppsats i sexologi som jag skrev för några år sedan (som sedan gjordes om till en artikel). Jag intervjuade ett antal kvinnor hur de ser på och lever ut sin sexualitet. Resultaten i min studie visade att många var rädda för att utsätta någon för virusöverföring i samband med sex. De intervjuade kvinnornas sexualpraktik anpassades till stor del för att minska eller ta bort risken för virusöverföring. Rädslan var även stark när det kom till andra individers reaktioner om de skulle få veta om deras diagnos. Den rädslan påverkade deras erfarenheter av att såväl etablera och att ha relationer.

Läs mer

Vårdpersonal behöver ställa frågor om sexualitet

Vårdpersonal behöver våga snacka sex

En person som söker vård för underlivssmärtor eller obehag i slidan får kanske en salva utskriven. Men ett samtal om hur underlivet används sexuellt kan vara betydligt mer relevant och hjälpa personen mer långvarigt.

Sexualiteten påverkar oss människor på ett eller annat sätt genom hela våra liv. Trots detta har de flesta svårt att prata om sex på ett naturligt sätt. Orsaken till det är ju egentligen inte så konstig. Vi pratar inte med vem som helst, när som helst och hur som helst om det som uppfattas som intimt och privat.

Inom människovårdande yrken ställer vi rutinmässigt och utan omskrivningar frågor om andra högst privata saker. Kroppens funktioner, psykiskt mående och erfarenheter av exempelvis våld (även om det också kan vara svårt många gånger). Men det finns många studier som visar att vårdpersonal inte vågar eller vill ställa frågor om sexualitet just för att det är ett för privat område.

Läs mer

Sexologi är världens viktigaste ämne

Sexologi är världens viktigaste ämne

Vad är det som gör att jag har valt att specialisera mig inom ämnet sexologi? Sex är väl något intimt mellan två människor som älskar varandra och inget som behöver analyseras, forskas och grävas i.

Redan i den ganska vanliga meningen tycker jag att vi hittar en massa intressanta aspekter på människans sexualitet. Sex är absolut något intimt, men måste absolut inte vara mellan just två människor. De allra flesta har också sex ensamma, och många väljer också att ha sex med fler än en partner samtidigt eller parallellt.

Läs mer