Det är lätt att känna panik och stress när ens sexlust försvinner.

Sexlust: 8 sätt att jobba med din låga lust

Önskar du överhuvudtaget en förändring av din sexlust? Vad jämför du med? Är det för din egen skull eller är det en eventuell partner eller annan omgivning som pressar dig till att ändra något?

I gårdagens Kärlek i P4 diskuterade jag och övriga kärlekspanelen begreppet lust, närmare bestämt sexlust. Lust kan verkligen upplevas olika av olika individer i olika kontexter och olika skeden i livet. Den givna normen säger att lusten ska vara hög, konstant och given. Så vad händer när den sviktar eller tar annan form än tidigare? När detta händer så stöter många på patrull, panik och press.

Här nedan finner du åtta tips för att arbeta med din låga sexlust. Dessa tips är utskrivna utan inbördes ordning, men jag önskar att du läser det första tipset först, och kanske upprepar den en eller två gånger.

1. Få inte panik över låg sexlust

Det är lätt att drabbas av panik och stress när sexlusten försvinner. Men tänk på att sexlust varierar genom hela livet, och det är inte konstigt om den i perioder upplevs som låg. Denna påminnelse kan många gånger vara en tröst och matta av pressen.

2. Är låg sexlust egentligen ett problem?

Önskar du överhuvudtaget en förändring? Vad jämför du med? Är det för din egen skull eller är det en eventuell partner eller annan omgivning som pressar dig till att ändra något? Fundera på om du verkligen behöver pressa dig in i huvudfåran. Det är alltid lättare att göra en förändring om den görs för din egen skull.

3. Kartlägg ditt liv

Om du känner att du vill ha en högre sexlust, fundera på hur länge du har upplevt låg lust. Har det skett någon förändring i livet som kan ha kommit att påverka lusten? Hur ser livet ut i övrigt med sysselsättning, relationer och hälsa? Dessa faktorer påverkar i högsta grad sexualiteten. En kartläggning kan ge många svar och du kan hitta konkreta åtgärder, exempelvis korrigera arbetstider, förändra något i en relation eller diskutera eventuell medicinering med din läkare.

4. Titta i backspegeln

Fundera på vad som har fungerat tidigare för dig sexuellt, och prova det igen. Det kan vara allt från en fantasi till en sexualpraktik för dig tillsammans med andra. Efter att du har testat det upprepade gånger, känn efter hur det upplevdes.

5. Undvik sexpress

Efter en period utan sex i en relation kommer ofta press och självanklagande tankar: ”Varför vill jag inte när den andre vill?” eller ”Nu måste jag ställa upp fast jag inte vill”. För mycket av den varan kan leda till en destruktiv prestationsångest som kan göra det svårare att hitta tillbaka till sin lust. Hitta ett sätt att lätta på pressen men ändå vara nära din eventuella partner. En vanlig överenskommelse kan vara att om en vanligtvis har penetrerande sex, inte ha det under en period och istället fokusera på fysisk intimitet på alla andra sätt än just penetration. Detta kan egga sexlusten.

6. Hitta lust utanför sexet

Försök definiera något du finner lustfyllt som inte har med sex att göra, exempelvis cykling, broderi eller museumbesök. Vad är det med de sakerna som är lustfyllda? Går det att applicera något av det på sexlivet? Exempelvis flåset i cyklingen, finmotoriken från broderiet eller speciella upplevelser från museumbesöken som gör att det pirrar till? Försök att översätta den lusten till sexlust.

7. Lär känna din kropp

Att utforska sin egen kropp är också en form av kartläggning. Känn på hela kroppen, även delar av kroppen som du inledningsvis inte tänker är sexuellt laddade. Börja uppifrån och gå nedför kroppen, använd eventuellt en kräm och massera din hud. Alla kroppar är olika, och det som funkar för vissa funkar inte alltid för andra. Det gäller att lära känna och lita på sin kropp.

8. Ta hjälp av en professionell

Det kan vara svårt att reda ut dessa frågor själv då de flesta inte är vana att prata om sexlust, eftersom sex är något som i mångas ögon bara ska fungera, särskilt för män. Genom att prata med en sexolog eller annan samtalskontakt kan det bli enklare att sortera tankar och känslor. Ta kontakt med sexolog, ungdomsmottagning, sex- och samlevnadsmottagning, familjerådgivningen (om du är i relation) eller vårdcentral.

 

Sexlust kommer och går och kan ta sig i uttryck på en mängd olika vis. För de flesta är sexuell lust något eftersträvansvärt, men kom ihåg att brist på lust blir ett problem först om DU upplever det som ett sådant.