kalli

Kalle Norwald

Jag är auktoriserad socionom med grundläggande utbildning i psykoterapi och auktoriserad sexolog (specialists in Sexological Counselling, NACS).

Jag erbjuder föreläsningar, konsultuppdrag och workshops med

inriktning mot sexologi ur olika perspektiv.