Hoppa till innehåll

Otrohet – så hittar ni tillbaka till varandra

Otrohet - så hittar ni tillbaka till varandra.

När orden har just nått ditt öra är det definitivt. Orden som precis i detta ögonblick kan komma att bli en milstolpe i ert äktenskap med ett smärtsamt tydligt före och efter. Ett myller av känslor river plötsligt i ditt inre. Chock, besvikelse, sorg, skam. Otrohet är ett faktum, den kan inte göras ogjord. Frågan är nu vad ni ska göra med informationen. Detta diskuterade bland annat jag i Kropp & Själ i P1 i julas och tidigare vid inte bara ett utan två tillfällen i Kärlek i P4.

Hur många är otrogna?

Så länge det har funnits monogama relationer har det också funnits otrohet. Löftet om en livslång relationen kommer också med hotet om att det löftet ska brytas, ett hot om gråt och skrik, om skam och skuld och rädsla för att förlora den person som står en närmast.

Vi som hade det så bra! Vad är det du saknar? Vad har jag gjort för fel? Oundvikligen kommer de här frågorna när ens partner har svikit en. Men det är viktigt att komma ihåg att en perfekt relation inte är ett vaccin mot otrohet. Även de mest idylliska relationer kan ställas på sin spets av ett sviket förtroende.

Och massor av relationer upplever någon gång en otrohet. Beroende på definitionen av otrohet, hur vi räknar och vilken studie vi tar del av, så inträffar någon form av otrohet i 26-75% av våra relationer.

Varför är vi otrogna?

Det finns en rad olika anledningar till att någon är otrogen, men det finns också några tydliga mönster i dessa anledningar.

I de allra flesta fall grundar sig otroheten inte i själva parrelationen, utan är uttryck för den egna personen. Kanske söker jag efter ett annat själv, kanske har jag ett behov av att känna mig levande. Kanske har jag en önskan om att känna mig åtrådd och speciell. Kanske längtar jag efter spänning och risk. Att ha sex med en ny partner kan vara ett sätt att stilla dessa behov, även om det behovet många gånger är mer eller mindre omedvetet.

Forskningen visar också på en viss könsskillnad, och här har forskarna mestadels fokuserat på olikkönade heteropar. De menar att män och kvinnor alltså generellt sett är otrogna av olika anledningar. Mäns otrohet kommer ofta från uttråkning, frustration eller en rädsla för intimitet. Kvinnor som är otrogna gör det däremot oftare utifrån en känsla av ensamhet och längtan efter uppmärksamhet. Detta är dock inte hela sanningen utan kan såklart vara tvärtom.

Vad är otrohet?

Synen på monogami har också ändrats genom åren, från att ha definierats som livslånga relationer till att snarare handla om ”en partner i taget”. I dag har vi i västvärlden börjat ge oss hän i fler relationsformer än endast monogama sådana, exempelvis polyamorösa och/eller öppna relationer. 

Men även synen på monogama relationer och vad som faller inom ramen för otrohet har ändrats. Vissa ser blickar, tankar och ord som otrohet, medan andra kan anse att sex utan känslomässiga kopplingar inte klassas som otrohet, och först om det börjar involveras en emotionell koppling har det gått över gränsen.

Ett sätt att förebygga förvirring på den punkten är att tydligt sätta upp ett osynligt kontrakt sinsemellan för vad som är okej och inte.

Hur kommer vi över otrohet?

Så vad ska jag göra när jag nås av beskedet att min partner varit otrogen? En vanlig reaktion från ens omgivning är ”Jävla typ, lämna genast!”, och så kan även ens initiala magkänsla ropa. Och visst, vissa otrohetsaffärer kan vara symptom på att ett äktenskap är på väg att upplösas, men många relationer överlever en otrohet. 

Sveket kommer att röra upp och det kan komma att skada relationen, men den behöver inte dö. Ibland kan tvärtom otroheten bidra till att paret tar tag i det som tidigare har skavt och relationen läker och blir ännu starkare än innan otroheten.

I vår kultur finns en stark norm som säger att den som blivit sviken automatiskt och genast ska lämna relationen, och det är inte ovanligt att känna ett mått av skam i att vara den som stannar hos någon som varit otrogen. Men det kan finnas massor av anledningar som gör att det ett uppbrott inte är den bästa idén, och det finns metoder för att hitta tillbaka till varandra. Personen som sitter framför dig är inte en helt annan bara för att hen har gjort ett misstag.

1. Agera inte i affekt
Även om du som blivit utsatt för otrohet befinner dig i ett upprivet tillstånd, försök att inte agera i affekt. Besvikelse och ilska är naturliga känslor, men att agera på de känslorna är inget som lagar er relation. Så istället för att ställa detaljerade frågor om hur de hade det i sängen, om hen var bättre en jag etc., försök att ställa frågor om själva otroheten. Varför tror du själv att du var otrogen? Hur var det att komma hem? Hur var det att smussla? Om du har blivit sviken, ställ dig frågan om du är beredd på att jobba för att fortsätta relationen och lita på de svar som du får från din respektive.

2. Var tillgänglig och svara
Är du istället den som har svikit så är mitt främsta tips att göra dig själv så tillgänglig som möjligt. Det innebär att du behöver svara på de frågor som du får ställda till dig, och svara så ärligt du kan. Det är viktigt att informationen kommer fram, för vad vi människor gör när det fattas delar av en tidsaxel exempelvis, är att vi fyller luckorna med våra fantasier. Dessa fantasier kan många gånger vara mörkare och värre än vad verkligheten faktiskt är.

3. Ta hjälp
Det kan kännas svårt att ta sig igenom den kris som en otrohetsaffär innebär, och det är väldigt lätt att samtalet blir lidande av de stora känslostormarna. Här kan det vara bra att prata med en utomstående part, som kan hjälpa till att räta ut frågetecken och ta reda på vilka tåtar som kan tvinnas ihop igen.

Otroheten är en brytpunkt men behöver inte nödvändigtvis vara slutet. Som min terapeutkollega Esther Perel formulerar det: ”Ert första äktenskap över. Kan ni tänka er att starta ert andra tillsammans nu?