Samtycke: En grundpelare för hållbar intimitet

Att prata om samtycke är avgörande i alla relationer, både nya och långvariga. Samtycke handlar inte bara om att säga ”ja” eller ”nej” till sex. Samtycke handlar också om att respektera varandras gränser, behov och önskemål i varje aspekt av relationen.

I Sverige har vi numera en unik samtyckeslag, som mycket tack vare Ida Östensson och andra eldsjälars arbete har kommit att bli ett föredöme för hur vi ser på och hanterar samtycke. Denna lag betonar vikten av tydligt, frivilligt och entusiastiskt samtycke i alla sexuella möten. 

Även Me Too-rörelsen har haft en enorm påverkan på hur vi ser på samtycke. Genom att lyfta fram historier från hundratusentals människor har den betonat vikten av samtycke och för att stävja övergrepp och oönskade sexuella handlingar i en rad olika branscher och sammanhang.

Det är sexigt med samtycke

Samtycke handlar inte bara om att säkerställa att båda parter är med på vad som händer, utan också om att skapa en miljö där båda kan njuta fullt ut. För samtycke behöver inte innebära ett hinder eller krångel. Mona Sahlin sa en gång att det är häftigt att betala skatt – jag säger nu att det är sexigt med samtycke!

Som psykoterapeut och även som expert i SVT-programmet ”Gift vid första ögonkastet” har jag sett hur viktigt det är att prata om samtycke. Detta oavsett om paren precis har träffats eller har varit tillsammans länge. Samtycke har blivit ett återkommande diskussionsämne och något som hjälper par i alla faser av förhållandet att bygga en starkare grund för sina relationer. Med min erfarenhet av att ha träffat många par i samtal och läst mängder av studier och forskning om samtycke, kan jag verkligen intyga att detta är en nyckel till hållbara relationer.

Mona Sahlin sa en gång att det är häftigt att betala skatt – jag säger nu att det är sexigt med samtycke!

Kommunikation är en förutsättning

Så för att hålla en sund och respektfull dialog om samtycke är öppen och ärlig kommunikation avgörande. I nya relationer kan det vara extra viktigt att tidigt sätta tonen för hur ni kommunicerar om gränser och önskemål.

Att regelbundet prata om era sexuella preferenser, gränser och vad ni tycker om eller inte tycker om, kan hjälpa er att förstå varandra bättre och skapa en trygg grund. Det här är samtal som för vissa känns svåra och forcerade, medan andra har lättare att uttrycka sina gränser och önskemål. Men tro mig – det är värt att ta sig över den tröskeln.

Även i långvariga relationer är det nödvändigt att fortsätta dessa samtal. Våra behov och preferenser kan och kommer troligtvis förändras över tid, och att hålla kommunikationen levande hjälper till att säkerställa att båda parter är nöjda och bekväma. Samtycke är inte en engångshändelse utan något som sker löpande. Jag brukar likna det vid en färskvara: det gäller att hålla det fräscht! Bara för att något var okej tidigare betyder det inte att det alltid kommer att vara det. Nya önskemål kan dyka upp som behöver kollas av med partner eller partners.

Det är viktigt att hålla en öppen diskussion och aktivt be om och ge samtycke varje gång. Detta kan kännas lite ovant i början, men det är en nödvändig del av att bygga en trygg och respektfull relation.

Kulturella och personliga skillnader

Vi har alla olika bakgrunder och erfarenheter som formar vår syn på samtycke. Att vara medveten om och respektera dessa skillnader är viktigt för att skapa en inkluderande och respektfull miljö. Diskutera era individuella perspektiv och hitta gemensamma grunder för att bättre förstå varandras behov.


Praktiska tips för att upprätthålla samtycke

  1. Regelbundna Check-ins: Ha regelbundna samtal där ni checkar in med varandra om hur ni känner och om era behov förändrats. Våga vara specifika och nyfikna. Kring sex, till middagsplanering och annat hushållsarbete.
  2. Skriva dagbok: Att skriva ner sina tankar och känslor kan hjälpa er att uttrycka er bättre och förstå varandras perspektiv.
  3. Date Nights: Schemalägg regelbundna dejtkvällar där ni fokuserar på varandra utan distraktioner. Använd dessa tillfällen för att prata om era känslor, behov och förväntningar.
  4. Samtyckesritualer: Skapa små ritualer för att be om och ge samtycke. Det kan vara så enkelt som att fråga ”Är det okej om jag…?” innan en handling, eller att ha ett kodord för när något känns obekvämt.

Fördjupad kommunikation: Rollspel och scenarior

En annan effektiv metod för att förbättra samtycke och kommunikation är att använda rollspel och scenarior. Detta kan göras hemma, där ni båda spelar ut olika situationer för att bättre förstå varandras gränser och reaktioner.

  1. Rollspel: Skapa scenarior där ni måste be om och ge samtycke i olika situationer. Detta kan vara en lekfull men kraftfull övning i att förstå och respektera varandras gränser.
  2. Scenarior: Diskutera hypotetiska situationer som kan uppstå och hur ni skulle hantera dem. Detta hjälper er att vara förberedda och förstå varandras reaktioner i verkliga situationer.

Att göra sådana här lekar och rollspel kan kännas lite pinsamt och fnissigt i början. Men vet ni vad – det är bara bra. Fniss och humor kan öppna upp fantastiska samtal, och kan göra att samtyckessnacket inte blir tungt utan istället lustfyllt.


Avslutande tankar

Samtycke är en levande, dynamisk del av relationer som kräver ständig uppmärksamhet och engagemang. Genom att prioritera kommunikation och respekt kan både nya och långvariga relationer blomstra med ömsesidig förståelse och njutning. Låt samtycke vara den grundpelare som stödjer er relation och gör den starkare för varje dag som går.

Genom att följa dessa riktlinjer kan ni bygga en djupare, mer tillfredsställande och kärleksfull koppling. Kom ihåg att samtycke inte bara är en handling utan ett pågående samtal – en färskvara som förtjänar uppmärksamhet och respekt.

Återigen: Det är sexigt med samtycke!

Vill du veta mer om samtycke?

Boka in en föreläsning eller workshop på din arbetsplats.

Kalle Norwald skriver om samtycke i nya och långvariga relationer
Foto: Gabriel Liljevall