Olika sexbehov i relationen. Kalle Norwald

Olika sexbehov i förhållandet – Så hanterar ni det

Ett bekymmer som många relationer ställs inför någon gång handlar om olika sexbehov. Den ena har en hög sexlust och ett stort behov av sex, medan en andra part har en väsentligt lägre lust. Och den här typen av dissonans kan skapa skav och dåliga känslor, och ofta är det svårt att prata med varandra om. I det här inlägger kan du läsa om olika sätt att komma till rätta med problemet.

Anmäl dig till min online-kurs om sexuell lust.

1 950 kr

 • Förstå din egen lust bättre
 • Få praktiska verktyg för att arbeta med lusten.
 • Praktiska övningar för par och individer

Vad menar vi med behov?

Det kan vara bra att till att börja med fundera på vad som menas med ett behov. Hur känner du när behovet inte tillfredsställs? Vilka känslor uppstår när vi har en upplevelse av att vi inte får det vi behöver, eller när vi känner att vi inte kan tillgodose ett behov hos någon vi älskar? Känslor som kan uppstå är:

 • Ledsenhet
 • Övergivenhet
 • Jag är tjatig, eller jag är tjatad på
 • Jag är dålig
 • Jag är osexig

Försök också utreda vad som faktiskt definierar ert höga respektive låga sexbehov. Är det i första hand ett behov av sexuell tillfredsställelse, som skulle kunna tillgodoses av exempelvis onani, eller handlar det om en vilja att vara nära och intim med den andra. Och kan de olika nivåerna av lust bero på att ni har olika förväntningar och önskningar om vad som ingår i begreppet sex. Sex är ju så mycket mer än penetrerande samlag, som jag brukar tjata om.

Normen om att vilja ligga

I mina samtal formulerar klienterna oftast problemet utifrån personen med låg lust. Den som har ett lägre sexbehov är ofta den som känner sig dålig eller som den som orsakar problemet. Den som har en högre lust förväntar sig ofta å andra sidan att den andra parten ska upp i den högre nivån av lust. Men här är det viktigt att undersöka vad som är önskvärt i just den här relationen, och sedan försöka hitta ett förhållningssätt och en kompromiss som fungerar.

Vill du vilja?

Om du är personen med en upplevd låg lust i förhållande till din eller dina partners kan det vara bra att fundera över om du faktiskt vill åstadkomma en förändring. Det är skillnad på att tvinga sig och att utmana sig. Lust kommer sällan av sig själv. Du kan behöva komma över den första aversionen för att lusten ska infinna sig. Läs gärna mitt förra inlägg om lust.

7 sätt att hantera olika sexbehov i ett förhållande

1: Ställ frågan: Vill vi få till en förändring?

All förändring förutsätter en vilja till förändring. Vad är du benägen att ändra på och kompromissa om? Skulle en förändring på den här punkten vara bra för dig som individ, eller skulle du göra våld på dig själv? Hur viktigt är det här för dig? Om svaret är att du inte är villig att ändra din ståndpunkt eller ditt beteende, då kanske det är läge att fundera över vad du vill med relationen. Om ni båda däremot är beslutna om att ni vill nå en punkt där ni kan hantera era olikheter, då finns det en god grund att jobba från och goda förutsättningar för att ni hittar ett bra förhållningssätt.

2: Öka intimitetsbeteenden

Att vara intim med sin partner är inte synonymt med att ha samlag. Genom att öka andra uttryck för intimitet kan ni komma närmare varandra utan att ni för den sakens skull behöver ligga. Här är några exempel på intimitetsyttringar:

 • Ställ nyfikna frågor om din partner och hens tillvaro.
 • Ta på varandra, kyss varandra och kramas.
 • Ge tecken på uppskattning av den andra.
 • Bryt rutiner och var hjälpsam i vardagen. Plocka till exempel ur diskmaskinen fast det inte är din tur.
 • Sitt nära varandra och håll varandra i handen.

3: Prioritera relationstid

För att komma till rätta med problem med olika sexlust behöver ni prioritera och planera in tid med varandra. Och om ni har mindre barn behöver ni också hitta vuxentid. Genom att göra roliga saker tillsammans kan ni hitta bra tillfällen att prata om problemet med olika sexbehov, utan att det behöver bli alltför laddat och svårt.

 • Ta en promenad
 • Ät middag tillsammans och ensamma
 • Gör något som ni båda tycker om och som stimulerar samtal

4: Vänta inte in lusten

Detta kan i förstone framstå som en kontroversiell uppmaning. Ska jag frångå min känsla och gå med på att ha sex trots att jag inte känner för det? Självklart förespråkar jag inte att någon ska tvinga sig själv till sex, men det kan vara värt att våga utmana sig. Lust kommer ofta inte magiskt och ”naturligt”, utan den kan behöva en knuff i rätt riktning.

Det finns ofta en bild av att sex- och kärleksrelationer ska ha ett magiskt skimmer över sig och ingivelser ska komma av instinkt eller en ska invänta ett speciellt tillfälle. Den bilden leder ofta till att det är svårt att adressera problem med sexlivet och när olika sexbehov uppenbarar sig.

Sex och relationer är svåra saker, och vi behöver jobba på dem.

5. Fundera kring normernas betydelse

Det finns en allmän föreställning om att män så gott som alltid ska vilja ha sex, medan kvinnor ska ha en mer återhållet förhållande till sex. Den här typen av normer kan vara svåra att kämpa emot och kan påverka oss mer än vad vi tror, och inte bara i heterorelationer. Fundera över i vilken mån de här normerna kan stå i vägen för vad som skulle vara gynnsamt för dig och er. Vissa normer är av godo, medan andra normer ligger oss i fatet.

6: Hitta olika sätt att ha sex

Den generella bilden av vad som definierar sex är ganska snäv. Verkligheten är däremot att det finns en massa sätt att ha sex, som inte är penetrerande eller omslutande samlag. Kanske kan ni gemensamt hitta sätt att ha sex som passar era olika sexbehov. Kanske handlar problemet mer om att hitta en praktik som passar er än att ni har olika libido. Försök att experimentera tillsammans och hitta lekfullheten i sexet. Det behöver inte vara så allvarligt.

7: Sätt ord på känslorna

Ibland är det lättare att ha sex än att prata om sex. Att vid ett helt apart tillfälle ta upp frågan om det gemensamma sexlivet kan vara en hög tröskel att ta sig över för många. Men ofta kan det ge fruktsamma samtal som leder till större samförstånd och i slutändan en bättre relation. Bit i det sura äpplet och ta upp ämnet. Om det ändå känns för svårt att få till ett bra samtal rekommenderar jag att söka upp en terapeut eller familjerådgivare för att reda ut problemen med olika sexbehov.

Sammanfattning: Hur hanterar vi våra olika sexbehov?

Som så många andra frågor som rör relationer och sexualitet så ligger lösningen oftast i kommunikationen. Prata med varandra även om det känns svårt. Försök att ta ett steg tillbaka och fundera på varför de här känslorna uppstår och vilka behov det faktiskt rör sig om. Olika sexbehov kan bidra till skav, men om ni får till ett fint och icke-dömande samtal om era känslor och behov så kan det också resultera i en större förståelse för varandra. Och vem vet, kanske lär du känna dig själv lite bättre också. 

Vill du boka en workshop om ämnet?

 • Vad är lust?
 • Hur kan vi balansera lusten?
 • Kommunikation kring lust
Foto: Gabriel Liljevall