Från: Transsexuell - vad säger vetenskapen?

Kön – ett begrepp under konstruktion

I slutändan är det ganska enkelt: Det är alltid upp till den enskilda individen att själv definiera sin könsidentitet och sexualitet.

”Sexuality is who you go to bed with, and gender is who you go to bed as”. Så säger en av deltagarna i BBC-dokumentären ”Transsexuell – vad säger vetenskapen?”, som i skrivande stund finns på SVT Play. Där får vi på ett väldigt påtagligt (och ibland oväntat grafiskt) sätt följa ett antal könsdysforiker i deras transision. I dokumentären får vi en inblick i den biologiska och medicinska delen av transvården i Storbritannien.

Allt som bidrar till att öka förståelsen för transfrågor är av godo, och jag tycker att den här dokumentären på ett bra sätt skildrar det fysiologiska perspektivet. Men tyvärr är det också det vanligaste perspektivet som skildras. Alltså vad en har eller inte har i underkläderna och under tröjan. Generellt i samhället har vi en stor upptagenhet kring att förklara fenomen utifrån det som är oss biologiskt givet, gärna med inslag av hjärnforskning, så även i den här dokumentären. Exempelvis säger en läkare mot slutet av dokumentären att transsexualism är ett biologiskt problem, inte ett psykologiskt sådant. Läkaren menar att det är kroppen som inte passar till identiteten och därför behöver kroppen medicinsk vård, vilket är en uppfattning jag ställer mig bakom, men med något tillägg.

Kön som social konstruktion

Det finns ytterligare perspektiv, som inte tas upp i dokumentären särskilt mycket, men som det talas mycket om numera i diskussionen om kön, nämligen kön som social konstruktion. Att det är vi samhällsmedborgare och de långt före oss som strukturerat hur det är att vara man och hur det är att vara kvinna. Historiskt sett har vi varit upptagna med att definiera kroppar utifrån manligt (penis, platt bröstkorg och kroppsbehåring) och kvinnligt (vagina, bröst och slätare hy). Detta bidrar till att många med könsdysfori upplever att samhällets snäva definitioner på kön leder till deras psykiska ohälsa.

Transsexualism är en diagnos som länge har legat under psykiatrikapitlet i de diagnosmanualer som används inom vården för att sätta diagnoser, och på så sätt kunna erbjuda vård. Alldeles nyligen färdigställdes en omarbetning av dessa manualer där transrelaterade diagnoser ska placeras under ett nytt kapitel som kallas ”Tillstånd relaterade till sexuell hälsa”. Psykisk ohälsa i allmänhet innebär ett stort stigma i samhället, och att könsdysfori tidigare var placerat inom psykiatrispektrat bidrog till det stigma som redan tynger personer med transidentitet.

Ett tydligt exempel på detta stigma är hur begrepp såsom ”könsbyte” fortfarande används för att beskriva gruppens resa genom transvården, vilket är fel. De av oss som identifierar sig som transsexuella byterinte kön, utan tar hjälp av vården för att få en kropp som bekräftarden könsidentitet de har. Definitionen av diagnosen transsexualism/könsdysfori utgår ifrån att personer som uppfyller kriterierna för diagnosen är män eller kvinnor. De av oss som identifierar sig som ickebinära är transpersoner men inte transsexuella. Gruppen trans är en bred grupp med många identiteter inkluderande.

Transsexuell – Biologi, psykologi eller sociologi?

Så vad är sanningen? Är kön biologiskt, psykologiskt eller socialt?

Kön är ett brett spektrum, och att säga att kön är enbart biologiskt, enbart psykologiskt eller enbart socialt är ett felaktigt uttalande. Mänskligheten är inte så pass enkel att det är svart eller vitt, och det gäller även faktorer som våra kön och sexualiteter. Så sanningen är att det finns flera sanningar, och vi som möter människor, oavsett kön och sexualitet hos denne, behöver vara öppna för det.

Sexualitet och kön är inte två faktorer som nödvändigtvis är beroende av varandra, en vanlig missuppfattning som bottnar i ett heteronormativt tankesätt. I sig inte konstigt i och med att vi alla lever i ett samhälle som präglas av just heteronormativitet och med den en binär könsuppdelning. Eftersom vi alla har badat i samma normativa badkar och växt upp med normer rörande sexualitet och kön, blir det lätt rörigt med begreppen. Därför fastnade jag för citatet från en av deltagarna i dokumentären:

”Sexuality is who you go to bed with, and gender is who you go to bed as”.

Exempelvis är inte en transkvinna per automatik lesbisk efter sin transition, eftersom det inte säkert att hon sexuellt önskade vara med kvinnor innan. Sexualiteten säger vem du vill ligga med och könsidentiteten säger vilket kön du har, så som du märker behöver de inte höra ihop.

Många tycker att frågor om trans och kön är svåra och att definitionerna är förvirrande, men i slutändan är det ganska enkelt. Det är alltid upp till den enskilda individen att själv definiera sin könsidentitet och sexualitet.

Fram till och med 22 juni 2018 har du chansen att se BBC:s dokumentär ”Transsexuell – Vad säger vetenskapen?” via SVT Play.