Hoppa till innehåll

”Vet man inte mycket om hiv, då dömer man”

Stigmat kring hiv är fortfarande stort

Hiv-skräcken från 80-talet finns till stor del kvar, till den grad att lugnande forskningsrapporter från epidemiologer världen över inte biter.

”Vet man inte mycket om hiv, då dömer man”. Så sa en av de kvinnor jag intervjuade till min masteruppsats i sexologi som jag skrev för några år sedan (som sedan gjordes om till en artikel). Jag intervjuade ett antal kvinnor hur de ser på och lever ut sin sexualitet. Resultaten i min studie visade att många var rädda för att utsätta någon för virusöverföring i samband med sex. De intervjuade kvinnornas sexualpraktik anpassades till stor del för att minska eller ta bort risken för virusöverföring. Rädslan var även stark när det kom till andra individers reaktioner om de skulle få veta om deras diagnos. Den rädslan påverkade deras erfarenheter av att såväl etablera och att ha relationer.

Biologiska perspektivet vinner

I dag kom nyheten att Högsta domstolen kommer att pröva ett fall där en person som lever med hiv har åtalats för att ha haft oskyddad sex vid två tillfällen. Detta är första gången ett åtal har väckts mot en person som lever med hiv sen Folkhälsomyndigheten publicerade forskningen som visade att risken för virusöverföring vid sex där ena parten har en välbehandlad hivinfektion är minimal till obefintlig.

De senaste åren har jag sett ett skifte i perspektiven. Det biologiska perspektivet har återigen med stor kraft har kommit att vinna i diskussioner. Finns det biologiska argument som kan styrka en tes vinner de ofta över exempelvis de sociologiska, beteendevetenskapliga. Men just när det kommer till hiv så verkar inte den forskning som har gjorts på viruset och medicineringen av det vinna i argumentationen. För det är som sagt faktiskt så, att om du har en välbehandlad hivinfektion så överförs den inte. Men dessa biologiska fynd verkar inte gå in i våra medvetanden.

Hiv innebär fortfarande ett starkt stigma

Att leva med hiv kommer fortfarande med ett otroligt starkt stigma för många. Hiv-skräcken från 80-talet finns till stor del kvar, till den grad att lugnande forskningsrapporter från epidemiologer världen över inte biter. Det har blivit friande domar i tingsrätten och hovrätten, och nu är det alltså dags för Högsta domstolen att säga sitt i detta fall.

Med en dom i den här frågan kan vi få starkare juridiska riktlinjer att luta oss mot. Kanske kan det leda till att människor med hiv får en lite drägligare vardag och slipper oroa sig för att hamna i fängelse för att de inte berättat om sin välbehandlade och ofarliga hiv för sin sexpartner.