Hoppa till innehåll

Så integrerar du sexualundervisning i skolämnena

Sexualundervisning kan integreras i många skolämnen

Om vi med en uppdaterad sexualundervisning vill undvika framtida #metoo-berättelser och sträva efter att förhindra framtida sexuella övergrepp måste sexualundervisningen spänna över en större bredd av skolämnen och lärare behöver känna sig trygga i undervisningen.

Regeringen tillsammans med Vänsterpartiet vill ge sexualundervisningen en skjuts efter den senaste tidens #metoo-uppror. Inte en minut för tidigt om ni frågar mig. En blandning av äntligen och det var väl *valfri svordom* på tiden. Även om det i realiteten blir en liten peng per skola, runt 10 000 kronor, så är varje liten förbättring en framgång.

De flesta av oss minns vår egen sexualundervisning där rodnande lärare trädde på en kondom på en gurka, och självklart har det på många sätt blivit bättre, men skolinspektionens granskningar visar fortfarande på betydande brister när det kommer till att lära ut sexualkunskap till våra barn och unga.

Som jag ser det finns det två huvudsakliga brister. För det första finns ämnet inte med i lärarutbildningen vilket gör att många lärare inte har de rätta verktygen och den nödvändiga kunskap som behövs för att lära ut ämnet. För det andra förpassas ofta ämnet till NO-lektionen och fokus hamnar snabbt på biologiska aspekter och risken för klamydia.

Sexualundervisning kan kännas pinsamt

En hel del lärare jag har träffat och pratat med om detta uttrycker oro kring fnittret och det eventuella stöket dessa teman kan ta med sig. Då brukar jag säga en viktig sak: fnitter är inte farligt. Fnitter kan vi tolka som ett tecken på lust, en lust att lära. Känn dig nöjd om eleverna sitter och fnittrar och viskar, det visar att du som pedagog har lyckats engagera eleverna.

Men om vi med en uppdaterad sexualundervisning vill undvika framtida #metoo-berättelser och sträva efter att förhindra framtida sexuella övergrepp måste sexualundervisningen spänna över en större bredd av skolämnen och lärare behöver känna sig trygga i undervisningen.

Här ger jag några exempel på hur sex och samlevnad kan tas upp i några skolämnen:


Sexualundervisning i Samhällskunskap

Kanske det allra viktigaste ämnet ur ett sexologiskt perspektiv. Kort och gott: Prata om sex och makt! Vad är maktordningar och hur påverkas eleverna av det i vardagen? Att i samhällskunskapen prata om hur våra tilldelade kön påverkar oss utifrån de könsnormer som etsat sig fast i oss skulle ge stora vinster. Det är positivt att se över hur mänskligheten historiskt sett har strukturerat normativa system, och som vi idag håller hårt i. Det är på det viset vi ger oss chansen att förändra normerna och våra förhållningssätt till dem.

Sexualundervisning i Idrott och hälsa

Detta ämne handlar inte bara om fotboll, plintar och att springa snabbt. Här har vi ett gyllene tillfälle att diskutera och reflektera kring stereotypa bilder av kroppar och deras funktion. Att de med klassiskt kodade manliga kroppar ska vara starka och de med klassiskt kvinnliga kroppar ska vara smidiga begränsar våra perspektiv vad vi kan göra med våra kroppar. Tänk på att sexuell hälsa är en del av vår hälsa.

Sexualundervisning i Historia

Mänsklighetens historia är såklart fylld av sexualrelaterade händelser. Passa på att lyfta viktiga personer och händelser som riskerar att falla i glömska. Hur har HBTQ-rörelsen växt fram? Vad innebar ”Det knapplösa knullet” i 68-röreslen och på vilka andra sätt har kvinnors sexualitet frigjorts genom historien? Hur har synen på sex sett ut genom historien?

Sexualundervisning i Biologi

Vad händer i kroppen när vi blir kåta? I biologin har vi chansen att prata om hur signalsubstanser, hormoner och feromoner påverkar oss i de kåtaste av stunder, för att sen också göra praktiska experiment kring hur elastiskt gummit i kondomer kan vara utan att spricka. Prata inte bara om hur spermien möter ägget.

Sexualundervisning i Hemkunskap

Jodå, det går att klämma in sexualundervisning även här! Näringslära är något vi behöver prata mer om kopplat till fysisk (och psykisk) hälsa. I det temat kan det mycket väl pratas om vad som kan vara bra att äta under menstruation (järn), graviditet (folsyra) och spermieproduktion (zink). Och varför då inte också passa på att prata om hur historien har resonerat kring afrodisiakum och vad som människor har ätit för att öka lusten? Det kan både ge fnitter i klassrummet och öppna upp för andra spännande diskussioner kopplat till lust.


Här är bara några exempel på hur vi kan väva in sexualundervisningen i fler skolämnen. Och jag menar inte att varje lektion ska handla om sex, men en viktig del i att förhindra sexuella övergrepp är att öppna upp samtalsklimatet och att visa att sex är okej att prata om. Det kan kännas pinsamt och obekvämt i början, men tro mig – intresset finns där!

Lycka till, tänk utanför boxen och hör av er om ni behöver coachning!