Kalle Norwald föreläser om sexualitet, normer, inkludering, hbtq+ och intimitet.

Utbildning och handledning

Jag har sedan starten av min karriär föreläst och har över 500 föreläsnings- och utbildningstimmar bakom mig. Uppdragsgivare för mina föreläsningar har bland annat varit landsting, socialtjänster, ungdomsmottagningar, radio och utbildningssäten runt om hela landet. Jag anpassar alltid min föreläsning till publikens förkunskaper och kan med det erbjuda båda grund- och fördjupningsutbildningar inom socialt arbete och det sexologiska fältet.

Teman som återkommer i mina föreläsningar är sexualiters uttryck, normer och hur våra egna uppfattningar kan komma att påverka mötet med andra.

Åhörarna brukar ofta efter föreläsningen säga att jag gör forskning lättillgänglig, använder mig av humor på ett vis som underlättar lyssnandet och är tydlig i mina budskap.

Kalle Norwald föreläser om ämnesintegrerad sexualundervisning Kalle Norwald föreläser om sexualitet i sjukvården

Kalle Norwald föreläser om sexologi i socialtjänsten. Kalle Norwald föreläser om en inkluderande arbetsplats.

Vanliga teman som jag föreläser om är följande:

HBTQ

– Ungdomar och sexualitet

– Äldre (vad det nu är?) och sexualitet

– Sex- och samlevnadsundervisning

– Sexualitetens missbruk och missbrukets sexualitet

– Grundläggande- och fördjupande sexologi

– Att tala om sexualiteter

– Hiv och sexuellt överförbara infektioner

– Sexuella dysfunktioner

– Normkritik och normmedvetenhet

– Sexologisk rådgivning

– Sexualitet i socialt arbete

– Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

– Partnervåld

– Sexuella övergrepp och våldtäkt


Sexologisk handledning

Med min specialistkompetens som sexologisk rådgivare erbjuder jag handledning till yrkesgrupper exempelvis inom ungdomsmottagning, primärvård och kommunala verksamheter, eller andra som möter sexologiska frågeställningar i sin vardag.


Kontakta mig

Fyll i formuläret med er förfrågan om föreläsning, utbildning eller handledning. Jag återkommer till dig inom en arbetsdag.

Tidigare uppdragsgivare


Sagt om mig

Här följer några utdrag från utvärderingar av mina föreläsningar och workshops.

 

 

Har ni möjlighet att lyssna till Kalle någon gång, ta den! Han besitter en förmåga att sätta ord på och begripliggöra sexualitetens begrepp och aspekter på sexualiserat våld på ett sätt som ingen annan!

– Anna Jinghede, rättsodontolog och doktorand


 

Jag tyckte verkligen om Kalles föreläsning och att han tog upp ett aktuellt ämne på ett sätt som gjorde att jag kunde ta till mig budskapet och ändå le samtidigt, trots att våld i nära relationer inte på något sätt är roligt. Tack så väldigt mycket för en bra och informativ föreläsning!

– Therése Hameh Nilsson, kurator på Infektionskliniken Västmanlands sjukhus

 


 

Så skönt att få verktyg att bemöta frågor om sex, något som jag inte vågat tidigare. Men nu ska jag börja träna på att öppna upp för diskussion.

– Behandlingsassistent