Om mig

Jag heter Kalle Norwald och jag är auktoriserad socionom med grundläggande utbildning i psykoterapi och är auktoriserad som specialist i sexologisk rådgivning (NACS). och jag erbjuder föreläsningar, workshops, sexologisk handledning och även sexologisk rådgivning. Jag har tidigare i mitt arbetsliv bland annat arbetat inom socialtjänst, med sexualundervisning och som kurator på sjukhus. Jag har föreläst under hela min tid som socionom men även dessförinnan, vilket gör att jag har över femhundra undervisningstimmar bakom mig som är baserade på yrkeserfarenhet och aktuell forskning.

Intresset för sexologi har funnits med mig så länge jag kan minnas. Under mina studier i socialt arbete fokuserade jag i stor del på sexologiska teman i de kurser jag läste. Bland annat skrev jag om adoption i samkönade relationer, bemötande av hbtq-personer i socialtjänsten och mitt examens arbete handlade om behandling av individer som upplever ett sexmissbruk.

Engagemanget för sexologi tog mig vidare snabbt till masterprogrammet i sexologi, där jag som masteruppsats undersökte hur kvinnor som lever med hiv i Sverige ser på och lever ut sexuella relationer, som senare publicerades i vetenskaplig tidskrift. Sexologi kom även att prägla min utbildning i psykoterapi.

Sexualitet är något som på ett eller annat sätt påverkar oss alla, och jag brinner för allas rätt till kunskap i ämnet.