Hoppa till innehåll

Föreläsning om hbtq och bemötande

Min föreläsning om HBTQ riktar sig till alla yrkesgrupper som på något sätt möter människor i sin dagliga verksamhet. Det kan vara alltifrån vårdanställda inom kommun och landsting till säljare i privata företag. Så länge ditt yrke går ut på att ta hand om en annan människa är en större kunskap om hbtq och inkludering till gagn för alla parter.

Min föreläsning grundas på forskning och erfarenhet

Jag har jobbat i 10-år som socionom och terapeut och ytterligare fem år på det som informatör och sexualupplysare. Genom dessa år har jag mött ett stort antal personer som definierar sig inom hbtq-spektrat. Och jag har hört otaliga historier om hur ett dåligt bemötande leder till stress, psykisk ohälsa och hur deras grundproblematik rent av har förvärrats av mötet med personen som finns där för att hjälpa dem.

Men hela min föreläsning grundas självklar också i den senaste forskningen om hur hbtq-personer bemöts och hur de mår.

Att vara hbtq-person i Sverige är betydligt lättare idag än för några decennier sedan, men ännu känner sig många hbtq-personer exkluderade eller till och med kränkta i kontakt med till exempel människovårdande yrken. I min föreläsning ger jag din arbetsgrupp verktyg för att den typen av möten inte ska uppstå.

Min föreläsning reder ut hbtq-begreppet

Jag brukar alltid börja min föreläsning med att grundligt reda ut begreppen kring vad hbtq står för. Att ha en grundläggande förståelse för var hbtq är för något är en grundpelare för ett bra bemötande.

Den som har dålig koll på hbtq-begreppet och andra minoritetsgrupper riskerar att utgå för mycket från egna värderingar och fördomar och därigenom utsätta personer för ett sämre bemötande. Efter min föreläsning kommer förhoppningsvis alla i publiken veta vad bokstäverna hbtq står för.

Vidare i föreläsningen berättar jag om det som kallas för minoritetsstress. Allmänhetens fördomar och bemötande gör att många som tillhör en minoritet känner en stress och oro för att bli dåligt bemötta när de kommer i kontakt med till exempel myndigheter eller vården.

För vissa innebär den här stressen av att tillhöra en minoritet inte bara psykisk ohälsa. Stressen kan även ta sig somatiska uttryck, såsom lägre immunförsvar och smärttillstånd. Ett av mina mål med min föreläsning om hbtq är därmed att sänka sannolikheten för att den här stressen uppstår för de människor som kommer till just er verksamhet.

Min föreläsning ger er verktyg

Genom hela min föreläsning ger jag er nycklar och verktyg för att ge ett så inkluderande och professionellt intryck och bemötande som möjligt. Och bemötandet blir inte bara bättre gentemot hbtq-personer, utan även människor som tillhör andra minoriteter och den stora allmänheten.

Många som har hört mig föreläsa om hbtq säger att min föreläsning är en ögonöppnare. Sverige ligger i framkant vad gäller hbtq-personers rättigheter. Ändå är det väldigt många i den här gruppen som mår dåligt – betydligt sämre än vad de skulle behöva må om de fick ett mer professionellt och inkluderande bemötande.

Andra ord jag har fått efter min föreläsning är att jag blandar humor och allvar på ett sådant sätt att alla kan ta till sig kunskapen, utan att det blir för hårdsmält, faktatungt eller akademiskt. Jag får också höra att jag bemöter publikens frågor på ett respektfullt sätt som gör att många vågar fråga. Inga frågor är för dumma.

Hbtq-kunskap är samhällsnyttigt

Att ha en grundläggande kunskap om hbtq, hur personer som definierar sig inom hbtq-spektrat mår och hur en ska bemöta en människa för att den ska känna sig trygg, säker och respekterad gör mötet med alla människor bättre. Det är kort sagt nödvändigt och samhällsnyttigt att ha kunskap om hbtq-begreppet. Jag hoppas att jag kan få ge er lite av den kunskapen.

Välkommen att kontakta mig för ett föreläsningstillfälle.