Tidigare uppdrag i urval

Göteborg Stad

Malmö stad, Kompetenscentrum mot våld i nära relationer

Stockholms stad

Noaks Ark

Posithiva Gruppen

RFSU

RFSL

Stockholms läns landsting

Svensk förening för obstetrik och gynekologi

Sveriges television

 

Röster om mig

Bra med att ha genus och heteronormativitet som genomgående teman.
Bra att få diskutera olika fall – intressant

– Socialsekreterare

Hela dagen var väldigt inspirerande och givande. Lärt mig otroligt mycket
– Socialsekreterare

Så skönt att få verktyg att bemöta frågor om sex, något som jag inte vågat tidigare.
Men nu ska jag börja träna på att öppna upp för diskussion

– Behandlingsassistent