Vad erbjuder jag?

Rådgivning

För dig eller er som söker sexologisk rådgivning erbjuder jag samtal, enskilt eller i relation i Stockholm. Kontakta mig via mail.

Utbildning

Jag erbjuder föreläsningar, konsultuppdrag och workshops med inriktning mot sexologi ur en mängd olika perspektiv. Publiken jag föreläser för varierar i storlek, allt ifrån en mindre arbetsgrupp till en större konferens.

Jag skräddarsyr en utbildningsinsats utifrån er verksamhets behov och era önskemål, men har även färdiga föreläsningar att erbjuda, exempelvis:


Att tala om sexualitet
Hur bemöter jag frågor om sexualitet i mitt arbete? Kan jag själv ta upp det? Vilka verktyg finns?

Erektion – En social konstruktion
Det råder en rad olika föreställningar om mäns sexualitet kopplat till bland annat erektion och prestation. Vilka är dessa föreställningar och hur påverkar de individen och det professionella bemötandet?

Missbrukets sexualitet och sexualitetens missbruk
Hur påverkar alkohol, narkotika och andra preparat sexualiteten? Och hur kan vi arbeta med dessa frågor?

Normkritik i sexualundervisningen
Sexualundervisning har varit obligatoriskt i Sverige i decennier, men upprepade rapporteringar visar att den har vissa brister och behöver ett mer normkritiskt perspektiv. Hur kan vi arbeta normkritiskt för att inkludera fler?

Äldre och sexualitet
Det finns bilder av äldre par som endast sitter och håller i handen och sedan många år slutat ha ett sexliv. Är det verkligen så?