Vad erbjuder jag?

Rådgivning

För dig eller er som söker sexologisk rådgivning erbjuder jag samtal, enskilt eller i relation i Stockholm alternativt via Skype om du befinner dig på annan ort. Kontakta mig via mail.

Sexologisk handledning

Med min specialistkompetens som sexologisk rådgivare erbjuder jag också handledning till andra, som till exempel professionella inom ungdomsmottagning, primärvård och kommunala verksamheter som möter sexologiska frågeställningar i sin vardag.

Utbildning

Jag erbjuder föreläsningar, konsultuppdrag och workshops med inriktning mot sexologi ur en mängd olika perspektiv. Publiken jag föreläser för varierar i storlek, allt ifrån en mindre arbetsgrupp till en större konferens.

Jag skräddarsyr en utbildningsinsats utifrån er verksamhets behov och era önskemål, men har även färdiga föreläsningar att erbjuda, exempelvis:


 • Ungdomar och sexualitet
 • Äldre (vad det nu är?) och sexualitet
 • Sex- och samlevnadsundervisning
 • Sexualitetens missbruk och missbrukets sexualitet
 • HBTQ
 • Grundläggande- och fördjupande sexologi
 • Förhållningssätt till sexualiteter
 • Att tala om sexualiteter
 • Hiv och sexuellt överförbara infektioner
 • Sexuella dysfunktioner
 • Normkritik och normmedvetenhet
 • Sexologisk rådgivning
 • Sexualitet i socialt arbete
 • Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
 • Partnervåld
 • Sexuella övergrepp och våldtäkt