Om mig

Jag är auktoriserad socionom med grundläggande utbildning i psykoterapi och auktoriserad sexologisk rådgivare (NACS) och jag erbjuder föreläsningar och workshops med inriktning mot sexologi ur olika perspektiv och även sexologisk rådgivning. Jag har tidigare i mitt arbetsliv bland annat arbetat inom socialtjänst, med sexualundervisning och som kurator på sjukhus. Jag har föreläst under hela min tid som socionom men även dessförinnan, vilket gör att jag har hundratals undervisningstimmar bakom mig som är baserade på yrkeserfarenhet och aktuell forskning.

Redan som trettonåring visste jag att sexualitet och sexuell hälsa var delar i mitt framtida yrkesliv. I ämnet Natur och Teknik fick vi i uppgift att skriva om världens bästa uppfinning, och mitt val blev att skriva om kondomen. Det valet öppnade upp för mig att i gymnasiet göra mitt projektarbete om information om sex och samlevnad.

Efter gymnasiet flyttade jag till Örebro för att studera till socionom. Även där kom sexologi att prägla mina studier. Bland annat skrev jag om adoption i samkönade relationer, bemötande av hbtq-personer i socialtjänsten och behandling av individer som upplever ett sexmissbruk.

Engagemanget för sexologi tog mig senare även till Malmö och masterprogrammet i sexologi, där jag som masteruppsats undersökte hur kvinnor som lever med hiv i Sverige ser på och lever ut sexuella relationer. Sexologi kom även att prägla min utbildning i psykoterapi.

Sexualitet är något som på ett eller annat sätt påverkar oss alla, och jag brinner för allas rätt till kunskap i ämnet.